Με την ομάδα της Treasure Lab συνεργάζονται, από τον Δεκέμβριο και μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, τα 13 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ της NN, στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 3 Team workshops και 3 Executive coaching sessions, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας.

Τα εν λόγω workshops αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για τη δοκιμή νέων εργαλείων και την εξάσκηση νέων δεξιοτήτων, ενώ τα coaching sessions δίνουν την ευκαιρία να συζητηθούν οφέλη και δυσκολίες, αλλά και να γίνει αναστοχασμός, ενώ και τα δύο μαζί αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για την ανάπτυξη Ηγεσίας. Ειδικότερα, τα workshops της ΝΝ εστιάστηκαν σε 3 θεμελιώδη θέματα: την ταυτότητα του Ηγέτη, τη θετική επικοινωνία και ανατροφοδότηση, την ανάθεση, την εμπιστοσύνη και την ψυχολογική ασφάλεια.

Παράλληλα, τα coaching sessions υποστηρίζουν κάθε ηγέτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, προκειμένου να εργαστεί πάνω στο προσωπικό του όραμα και στόχους, να εφαρμόσει νέες γνώσεις, να παρακολουθεί την πρόοδο και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις.

«Tέτοια προγράμματα που συνδυάζουν πληθώρα εργαλείων και μεθόδων με το ομαδικό στοιχείο των workshops, αλλά και με την εξατομικευμένη συνεργασία που περιέχεται στο coaching αποδίδουν πολλαπλά οφέλη στους συμμετέχοντες. Όχι μόνο κερδίζουν σε γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα, αλλά κυρίως εστιάζουν σε δικά τους χαρακτηριστικά και ικανότητες τις οποίες αναπτύσσουν» αναφέρει η Κρύστα Τζελέπη, Founder & Managing Partner της Treasure Lab PC.