Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ και το ΕΛΙΝΥΑΕ για την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλού κινδύνου.

Ειδικότερα, στόχος της εν λόγω προσπάθειας είναι οι νέοι, που θα ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να μην υποτιμούν τον κίνδυνο και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Επιπλέον, το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο θα ισχύσει μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2021–2022, περιλαμβάνει την πρώτη πιλοτική εφαρμογή ενός νέου εργαλείου εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε σε συνεργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ με το ΕΜΠ, αλλά και ενημερωτικές διαλέξεις. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι δράσεις του πρωτοκόλλου αυτού σε συγκεκριμένες σχολές είναι πιλοτικές, με τους δύο φορείς να έχουν ως στόχο την επέκταση της εφαρμογής τους στο σύνολο των ΕΠΑΣ της χώρας στα επόμενα χρόνια.