Ο Όμιλος Ηρακλης, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του, επέλεξε τη FlexLearn Business Solutions για την ευελιξία και τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές λύσεις που προσφέρει. Η FlexLearn Business Solutions, κατανοώντας σε βάθος την εταιρική κουλτούρα και τους στόχους του ομίλου Ηρακλη, συνέβαλε σημαντικά στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη του προσωπικού του, προσφέροντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Χάρη στο πρωτοποριακό εργαλείο FlexLearn Talent Explorer, δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα skill matrix και εκπαιδευτικά μονοπάτια για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Το LXP της FlexLearn, με την εξαιρετική του προσαρμοστικότητα, ενσωματώθηκε πλήρως στο brand και τους στόχους του ομίλου, προσφέροντας μία πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία, ακόμα και σε επίπεδο business unit. Επιπλέον, με τη χρήση αναλυτικών δεδομένων και συγκεκριμένων δεικτών (KPIs), το Reporting και Analytics engine προσαρμόστηκε πλήρως, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα των δραστηριοτήτων και της εκπαιδευτικής προόδου του οργανισμού.

Ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, αξιοποιώντας το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας της FlexLearn, με προηγμένες μεθόδους ψηφιακής εκπαίδευσης (πραγματικά σενάρια, serious games κ.ά.), καθώς και καινοτόμες λειτουργίες interactivity, ενίσχυσε τη συμμετοχή του προσωπικού συμβάλλοντας άμεσα στην υιοθέτηση και την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων.