Για την ενίσχυση και την εξέλιξη των ηγετικών του στελεχών φροντίζει σε ετήσια βάση ο Όμιλος Μήτση, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και coaching, σε συνεργασία με την Treasure Lab. Ειδικότερα, τα προγράμματα παρακολουθούν οι Hotel Managers, Division Managers και προϊστάμενοι των ξενοδοχείων του Ομίλου, με στόχο την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, την καλλιέργεια των ικανοτήτων, της δέσμευσης και της υψηλής απόδοσης των ομάδων τους.

Για τη φετινή χρονιά, η συνεργασία με την Treasure Lab ξεκίνησε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος 360 & Executive Coaching για όλους τους Hotel Managers του Ομίλου. Παράλληλα, η Treasure Lab πραγματοποιεί workshops για την ενδυνάμωση των ομάδων, με τη θεματολογία να αφορά, μεταξύ άλλων: Meetings that Work, Feedback & Θετική Επικοινωνία, Navigating Everyday Stress, Trust & Psychological Safety κ.ά..

Στόχος είναι η ομαδική αλλά και εξατομικευμένη ανάπτυξη για μια νέα εξαιρετική σεζόν. Σημειώνεται, τέλος, ότι ο όμιλος Μήτση διαθέτει 22 ξενοδοχεία και απασχολεί περίπου 5.000 εργαζόμενους, ενώ συνεργάζεται με την Treasure Lab από το 2017.