Η INTERAMERICAN εξελίσσει το πρόγραμμα εταιρικής καινοτομίας «Imagine» και σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει το πρώτο «Open Innovation Initiative», με στόχο να γίνουν οι καινοτόμες ιδέες πράξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την ιδέα του σε συγκεκριμένους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της εταιρείας και να έχει, στη συνέχεια, την ευκαιρία να σχεδιάσει και να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα για τον ασφαλιστικό κλάδο. Για να ταιριάξει μια ιδέα με το «Open Innovation Initiative», πρέπει να είναι συναφής με έναν από τους θεματικούς τομείς Healthy Living, Smart Home, ON Demand Insurance. Οι δυο συνεργαζόμενοι φορείς θα παρέχουν στους συμμετέχοντες όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, ώστε οι ιδέες τους να αναδειχθούν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν στην αγορά.

Το «Open Innovation Initiative» αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά στην εξοικείωση των ομάδων με βασικές έννοιες και προκλήσεις του ασφαλιστικού χώρου. Με αυτή τη βάση, στη δεύτερη φάση οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο τους, για να ακολουθήσει στην τρίτη φάση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας μέσω prototyping. Καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων του προγράμματος θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) από στελέχη της ομάδας «Imagine» της INTERAMERICAN και από την ομάδα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) και Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN).