Την Orientum Ltd εμπιστεύτηκε η Vodafone για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των παιδιών των εργαζομένων της.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι γονείς τους παρακολούθησαν ένα αναλυτικό 2ωρο Webinar, στο οποίο ενημερώθηκαν για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, την αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του 2030.