Το One Team, μέρος του ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ New Business Era| B2B Culture Digital Training, ανέλαβε η Treasure Lab. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο tailor-made πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε συνολικά περισσότερα από 450 στελέχη, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να διεξαχθούν περισσότερα από 108 online workshops.

Οι στόχοι του προγράμματος χτίζονται από τον Όμιλο ΟΤΕ σε μακροχρόνια βάση, προκειμένου οι άνθρωποί του να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε επιμέρους αναπτυξιακές θεματικές, όπως: Communication & Feedback, Resilience, Meetings that Work, Collaboration & Emotional Intelligence, Solution Focused Coaching. Για τις ανάγκες του σχεδιασμού, η Treasure Lab συνεργάζεται στενά με την εξειδικευμένη ομάδα HR Training and Skills Development του Ομίλου ΟΤΕ, προκείμενου το πρόγραμμα και η δυναμική του να ταιριάζει στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των ανθρώπων του B2B, με βάση τόσο τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές συνθήκες, που βιώνουν στο περιβάλλον εργασίας.

Τα workshops διεξάγονται ψηφιακά, με πρακτικά και σύγχρονα εργαλεία εξάσκησης και αλληλεπίδρασης, στο «ασφαλές» περιβάλλον της virtual αίθουσας, ενώ συνοδεύονται από υλικό προετοιμασίας μέσω μιας ειδικής OnLine πλατφόρμας της Treαsure Lab. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι δυο εταιρείες αποσκοπούν σε βέλτιστα αποτελέσματα, που εστιάζουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων του B2B του Ομίλου ΟΤΕ.