Μια νέα συνεργασία ξεκίνησαν η Owiwi με την Innovis Pharma. Συγκεκριμένα, η Innovis Pharma επέλεξε την Owiwi ως έμπιστο συνεργάτη αξιολόγησης, στο πλαίσιο του πρόσφατου εσωτερικού Talent Assessment Center που υλοποίησε, με στόχο την αξιολόγηση των ταλέντων της για τη θέση του Strategy Implementation Manager.

Η Owiwi δημιουργήθηκε το 2014 και προσφέρει ένα εργαλείο, το οποίο βασίζεται στο Gamification, με στόχο των εμπλουτισμό της διαδικασίας του Recruitment και την ανάδειξη των soft skills.