Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων NetAcad της Cisco και να προετοιμαστούν για πιστοποίηση σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας, προσφέρει το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα.

Το Τμήμα ΗΜΜΥ εντάσσεται στο δίκτυο συνεργατών της Cisco προσφέροντας πρόσβαση στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο των ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπως ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων δικτύων επικοινωνιών, τα λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα (Linux), κυβερνοασφάλεια, ΙοΤ, οι γλώσσες προγραμματισμού (Python, C, C++), κτλ. «Η συνεργασία του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τη Cisco για τα συγκεκριμένα προγράμματα, αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για εκπαίδευση

των φοιτητών σε άμεση σύνδεση με τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο. Σε επόμενο στάδιο εξετάζεται η σταδιακή ενσωμάτωση και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Cisco.