Σε συνεργασία προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Πειραιά με την Data Communication σε πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

H συμφωνία εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αντικείμενο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι οι εφαρμογές Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, καθώς επίσης οι λογιστικές και εμπορικές εφαρμογές της Data Communication που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. Η εκπαίδευση στις παραπάνω εφαρμογές αποτελεί τμήμα της διδασκόμενης ύλης της ενότητας Εφαρμοσμένες Γνώσεις στην Αγορά.