Συνεργασία με την Treasure Lab ξεκίνησε η Πλαίσιο, σχετικά με το Feedback και το πώς μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινότητα, αλλά και για τη διαχείριση της απόδοσης.

Ειδικότερα, μέσα από workshops που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, οι συμμετέχοντες από τη διεύθυνση των Logistics έχουν ήδη στη διάθεσή τους πρακτικά εργαλεία έτοιμα για χρήση και έχουν συνεργαστεί πάνω σε σενάρια της δικής τους πραγματικότητας.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες έχουν μάθει καίρια σημεία του πώς να δίνει αλλά και πώς να δέχεται κάποιος feedback, καθώς και το πώς να σχεδιάζουν την εφαρμογή του. «Οι άνθρωποί μας έμαθαν, όχι απλά πόσο σημαντικό είναι το feedback, αλλά και το πώς θα το εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ιωαννίδης, Corporate Development Specialist από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Πλαίσιο.