Μία νέα συνεργασία ξεκίνησαν η Prodea Investments και η Premium Wellness. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας δημιουργήθηκε ένα εταιρικό γυμναστήριο για τους εργαζόμενους της Prodea, το οποίο προσφέρει μία σειρά από δραστηριότητες wellness, όπως yoga, pilates και χορός.

Οι παρεχόμενες δραστηριότητες είναι διαθέσιμες τόσο τα πρωϊνά όσο και τα απογεύματα, προκειμένου να εξυπηρετούν τα διαφορετικά ωράρια και τις εξατομικευμένες ανάγκες των εργαζομένων.

Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, στόχος της εταιρείας είναι η προαγωγή του σωματικού και ψυχικού wellbeing των ανθρώπων της, η υποστήριξη της αυτό-φροντίδας και η βελτίωση της παραγωγικότητας και της εργασιακής ικανοποίησης.