Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν το Public Group και το Workearly, με το τελευταίο να παρέχει μία σειρά από employee benefits αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας και τη συμμετοχή σε προσεχή courses και bootcamps.

Η εν λόγω συνεργασία ξεκίνησε πρόσφατα και έχει έναν σταθερό χρονικό ορίζοντα, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση του Workearly και του Public Group για τη δημιουργία μιας εργασιακής κουλτούρας συνεχούς μάθησης.

Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Workearly στις πρωτοβουλίες employee engagement & benefits και επαγγελματικής ανάπτυξης του Public Group, οι εργαζόμενοι θα επωφελούνται από μια ποικιλία μαθημάτων και ασκήσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων.

Από certification programs στον κλάδο του HR, όπως τα HR Bootcamp, HR Management και Hospitality Recruiting, μέχρι courses και schools σε τεχνολογικούς κλάδους, όπως Data Science, Web Development/ Programming, Marketing Analytics, Fintech, Business και Healthcare Analytics, οι εργαζόμενοι του Public Group θα έχουν πρόσβαση στο content library, αλλά και στην edTech πλατφόρμα του Workearly, έχοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες γρήγορα και με διασκεδαστικό τρόπο (gamification), αλλά και να πιστοποιηθούν για αυτές.