Η Q-Training ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με το ROI Institute, τον πλέον καταξιωμένο φορέα παγκοσμίως στον τομέα μέτρησης της απόδοσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ενεργειών HR.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Ουάσινγκτον σε συνέχεια της απόκτησης της πιστοποίησης ROI Certification από δύο Στελέχη της Q-Training και αφορά στην αποκλειστική αντιπροσώπευση του ROI Institute σε Ελλάδα και Κύπρο. Περισσότεροι από 2.000 Διευθυντές Προσωπικού και Training Managers είναι κάτοχοι της πιστοποίησης ROI Certification.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η εταιρεία θα προσφέρει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις της Κύπρου: το ROI Certfication (ήδη προγραμματισμένο για την εβδομάδα 14-18/7/2008 στην Αθήνα), εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία ROI για τον υπολογισμό της απόδοσης σε χρήμα των Εκπαιδευτικών τους Προγραμμάτων και της παρουσίασης αυτών των αποτελεσμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2109244468, 2104133330 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.q-training.gr