Την έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Stretching @ Your Desk» ανακοίνωσε ο Όμιλος Qualco.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Premium Wellness, ένας εξειδικευμένος συνεργάτης της Premium Wellness επισκέπτεται σε εβδομαδιαία βάση τα γραφεία του Ομίλου και καθοδηγεί τους εργαζόμενους προκειμένου να πραγματοποιήσουν ειδικές ασκήσεις stretching.

Στόχος είναι η προαγωγή μίας σωστής στάσης σώματος, η αποφυγή τραυματισμών και η βελτίωση του συνολικού wellbeing των ανθρώπων της Qualco.