Τη μεταξύ τους συνεργασία ανακοίνωσαν οι Randstad US και Udemy, στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης σε εκπαίδευση, κυρίως αναφορικά με τον κλάδο της τεχνολογίας. Ειδικότερα, προσφέρονται δωρεάν προγράμματα σε αμερικανούς εργαζόμενους, που είτε έχουν ήδη τοποθετηθεί, είτε αναζητούν τον νέο τους ρόλο μέσα από το δίκτυο της Randstad. Σημειώνεται ότι τους πρώτους 2 μήνες της συνεργασίας, παρατηρήθηκε ένα ποσοστό εγγραφής της τάξης του 54%, με τους συμμετέχοντες να αξιοποιούν περισσότερες από 3.800 ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου, που εστιάζει σε τεχνικές δεξιότητες γύρω από την AI, το Machine Learning, το Cloud και την Python, ενώ συνοδεύεται και από συμβουλευτική για προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη soft skills