Το ολιστικό πρόγραμμα εξάμηνης πρακτικής άσκησης ReGeneration πραγματοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, εντάσσοντας φέτος στους κόλπους του, σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ, και τον τομέα του τουρισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει την ανάγκη των εταιρειών για την εξεύρεση υψηλής ποιότητας πτυχιούχων όλων των ειδικοτήτων, με αυτή των νέων πτυχιούχων της χώρας για προϋπηρεσία και εργασιακή εμπειρία για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Ενδεικτικό στοιχείο του προγράμματος είναι η απαιτητική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, αφού αν και δηλώνουν συμμετοχή περισσότεροι από 6.000 υποψήφιοι, η τελική βάση, στο πέρας του προγράμματος, αριθμεί μόλις 250 νέους πτυχιούχους. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διαλογή βιογραφικών, διαδικτυακά τεστ, κέντρα αξιολόγησης, εκπαίδευση 60 ωρών σε επιχειρησιακές δεξιότητες, καθώς και εθελοντική εργασία 25 ωρών. Ειδικά για τον τομέα του τουρισμού, οι πτυχιούχοι, μέσω του SETE Training, θα παρακολουθήσουν μια επιπλέον εκπαίδευση 16 ωρών σε θέματα που άπτονται του τομέα.