Μία νέα συνεργασία ξεκίνησαν η Schur Flexibles ABR και η Knowl, υλοποιώντας το πρόγραμμα Soft Skills Mastery (Bootcamp Edition) στο εργοστάσιο της εταιρείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ενίσχυσης των στελεχών της Schur Flexibles ABR, το οποίο συνδυάζει την πρακτική δυνατών σημείων με τη μαθησιακή εμπειρία ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, η ομάδα εκπαιδευτών της Knowl παρείχε εξατομικευμένες αναλύσεις των δυνατών σημείων (strengths), αλλά και διαδραστικά soft skills classes, αξιοποιώντας την blended learning μεθοδολογία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι την εν λόγω συνεργασία χαρακτηρίζει και ένα ισχυρός κοινωνικός αντίκτυπος, αφού, μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, ενεργοποιήθηκε και η δέσμευση 1+1 της knowl, βάσει της οποίας προσφέρει παράλληλα δωρεάν εκπαιδεύσεις σε άτομα που βάλλονται από τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό.