Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν η Seaven-Tanker & Dry Management και η HR Psychology – Today, στο πλαίσιο της οποίας η HR Psychology -Today πραγματοποιεί μία σειρά από σεμινάρια με θέμα «Mental Health Awareness And Management, Stress Management and Psychological First Aid».

Στόχος των εν λόγω σεμιναρίων είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της Seaven σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προκλήσεων στον χώρο εργασίας και ειδικότερα στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Έτσι, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν το πώς να αναγνωρίζουν τα σημάδια της ψυχολογικής δυσφορίας, τις βασικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, αλλά και αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης του άγχους.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εμπίπτει στο πλαίσιο των πολιτικών της Seaven που προάγουν την υγεία και ευεξία των εργαζομένων στο γραφείο και στο πλοίο και συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων της Seaven.