Η Data Communication υλοποίησε επιτυχώς έργο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για την Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ, αναβαθμίζοντας και αξιοποιώντας πλήρως τη διεθνή λύση Microsoft Dynamics NAV.

Στο πλαίσιο του γενικότερου επανασχεδιασμού και της βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών της, η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ επέλεξε να συνεργαστεί με την Data Communication, για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του Microsoft Dynamics NAV.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύοντας στην πλήρη και έγκαιρη παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων για την ορθή και παραγωγική λειτουργία όλων των τμημάτων της επιχείρησης, η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρει η τρέχουσα έκδοση του Microsoft Dynamics NAV σε συνδυασμό με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που ενσωματώνει στη λύση η Data Communication, μέσω της λειτουργικότητας Innovera.