Το “The Marketing Hub Greece” και το “Chartered Institute of Marketing” (CIM) ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία για την ευρύτερη υποστήριξη του επαγγέλματος του marketing στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το “CIM” θα παρέχει κορυφαία εκπαιδευτικά προγράμματα του κλάδου στους επαγγελματίες του marketing σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στο χώρο του marketing.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του “The Marketing Hub Greece” θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα αφού όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης του “CIM” θα τους προσφέρονται με μια μείωση 10% στην τιμή τους. Tα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν κάθε τομέα του marketing, από τη διαμόρφωση της στρατηγικής για μια μάρκα και το digital marketing, έως την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διαχείριση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μιας εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα μέλη του “The Marketing Hub Greece” θα λαμβάνουν από το “CIM” το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο θα αποδεικνύει τις γνώσεις τους, και την δέσμευσή τους για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη (Cοntinuing Professional Development – CPD).