Τη συνεργασία τους με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ανακοίνωσαν η ALD Automotive|LeasePlan, κορυφαίος πάροχος βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» (ΠΜΣ-ΟΕΣ) και το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού (iLEADS Lab) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «τα δύο μέρη σκοπεύουν να προχωρήσουν από κοινού σε δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και των απαιτούμενων προσόντων στον χώρο εργασίας, επιβεβαιώνοντας την κοινή προσήλωσή τους στη δημιουργία νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων».

Η συνεργασία προβλέπει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες αλλά και πρακτική άσκηση φοιτητών. Συγκεκριμένα, η ALD Automotive|LeasePlan θα προσλάβει τελειόφοιτους του ΠΜΣ-ΟΕΣ προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία, για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, στελέχη της ALD Automotive|LeasePlan θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους φοιτητές, μέσω της επαφής μαζί τους, στο να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν τη λειτουργία και τις ανάγκες μιας επιχείρησης.

Αντίστοιχα, καθηγητές του ΠΜΣ-ΟΕΣ & διδακτορικοί και μετα-διδακτορικοί φοιτητές του Εργαστηρίου iLEADS Lab θα  διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ανθρώπους της ALD Automotive|LeasePlan, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής της συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ως παράδειγμα σύμπραξης ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος με τις επιχειρήσεις, μέσω της διοργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων αλλά και επιμορφωτικών workshops.