Η Κωτσόβολος, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προχώρησε στη δημιουργία ενός προγράμματος διοίκησης επιχειρήσεων, το Executive Leadership Program in Retailing.

Σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της εταιρείας, που επιδεικνύουν υψηλή εργασιακή απόδοση και ισχυρή επιθυμία για εξέλιξη και ενδυνάμωση προσωπικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, θα είναι 9μηνης διάρκειας με εισηγητές τους Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και οι συμμετέχοντες θα λάβουν τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική κατάρτιση σε ένα ευρύτατο φάσμα στη διοίκηση επιχειρήσεων.