Η εταιρεία METRO Α.Ε.Β.Ε., επενδύοντας διαρκώς στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας METRO και ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας METRO, «Executive Diploma: Ανάπτυξη Διοικητικών και Προσωπικών Ικανοτήτων», είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρείας, έχει διάρκεια 152 εκπαιδευτικών ωρών και απευθύνεται σε Διευθυντές, Υποδιευθυντές καταστημάτων λιανικής και χονδρικής της εταιρείας.

Στόχος του Executive Diploma είναι: α) να ενισχυθεί ο «κοινός» τρόπος σκέψης και κουλτούρας μεταξύ των ανώτερων στελεχών της METRO, β) να κατανοηθεί από τους συμμετέχοντες ο νέος ηγετικός τους ρόλος και η σημασία της συμμετοχής τους στην καλλιέργεια του πνεύματος ανάπτυξης, αξιολόγησης και αλλαγής μεταξύ των εργαζομένων, γ) να αναπτύξουν νέες μορφές ικανοτήτων (competencies) που σχετίζονται άμεσα με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποδοχή των νέων συνθηκών εργασίας και δ) να αποκτήσουν, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, ένα υψηλού κύρους πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος.

«Η συνεχής επιμόρφωση, η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και η αξιοποίηση των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασική προτεραιότητα της METRO Α.Ε.Β.Ε. Με την Ακαδημία METRO επιδιώκουμε να παρέχουμε στους εργαζομένους τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέπουν να αντεπεξέρχονται στις νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που πρόσφατα συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο στον τομέα Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για την επίτευξη των στόχων μας» δήλωσε σχετικά ο Γιάννης Δρίτσας, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας.