Η Honest Partners ανέλαβε και ανέπτυξε το ειδικά διαμορφωμένο dashboard της Owiwi, του ελληνικού startup που δραστηριοποιείται στον χώρο του HR consultancy & recruitment μέσω της μεθόδου του gamification.

Με αυτή την υπηρεσία, οι εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους τους να πλοηγηθούν μέσα σε περιβάλλον εικονικού παιχνιδιού, το οποίο αναδεικνύει ποιοτικές πληροφορίες για τον εξεταζόμενο πέραν των συμβατικών μεθόδων αξιολόγησης. Η Honest Partners υλοποίησε το front-end μέρος του dashboard, μέσω του οποίου οι recruiters έχουν την πλήρη διαχείριση του λογαριασμού τους.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πλήθος δυνατοτήτων (όπως εγγραφή, αγορά συνδρομής ή ανανέωση, δοκιμαστική περίοδο, διαχείριση assessments, προβολή δεδομένων και εξαγωγή σε κατάλληλα reports), ενώ όλα αυτά προβάλλονται μέσω responsive interface, εξίσου λειτουργικού σε όλες τις συσκευές.