Η PPP - Δημήτρης Βιντζηλαίος, είναι μια εταιρεία με εικοσαετή εμπειρία στον τομέα του Training Consulting, στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες.

Υπηρετώντας τον πρωταρχικό της σκοπό να εδραιώσει μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με πελάτες, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά την Coverdale.

Η Coverdale έχει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη οργανισμών να επιτύχουν και να διατηρήσουν ευεργετικές αλλαγές. Με κέντρο την Ευρώπη, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κίνα και στις ΗΠΑ. Η εργασία της στηρίζεται πάνω σε αποδεδειγμένα αποτελεσματικές τεχνικές, οι οποίες οργανώνονται και σχεδιάζονται με σκοπό να δώσουν μετρήσιμες βελτιώσεις στην απόδοση ομάδων και οργανισμών.

Η ενεργοποίηση των ανθρώπων να επιτύχουν συνεργαζόμενοι, είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της προσέγγισης της Coverdale στη διαχείριση που απαιτείται κατά τις οργανωτικές αλλαγές όπως: downsizing, συγχωνεύσεις τμημάτων και εξαγορές.

Πληροφορίες: www.ppplearn.com.