Η Pro Seminars είναι πλέον επίσημος συνεργάτης παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Association of Chartered Certified Accountants – ACCA στην Ελλάδα.

Το σήμα του επίσημου ACCA Registered Learning Partner έλαβε η Pro Seminars έπειτα από μία εκτενή διαδικασία αξιολόγησης που αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθεί. «Η επίσημη συνεργασία μας με τον ACCA, προσδίδει αυξημένο κύρος στην διοργάνωση του Diploma In IFR by ACCA, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έτσι σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εταιρεία μας, από το 2010, είναι επίσημος συνεργάτης και του ICAEW, τοποθετεί την Pro Seminars σε μια εξέχουσα θέση που μέσα από τις δύο πολύ σημαντικές συνεργασίες, καλύπτει πλήρως το φάσμα της Πιστοποίησης των γνώσεων στον τομέα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χώρα μας» ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία.