Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας, με στόχο τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων καθώς και τη διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και διαλόγου σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος του Δικτύου, Μαρία Αλεξίου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ALBA, Νίκος M. Εμπέογλου. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της πρώτης εκδήλωσης που σαν στόχο είχε την ενημέρωση των δημοσιογράφων σε θέματα ΕΚΕ και στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της, στην αποσαφήνιση των όρων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Βιωσιμότητα κ.λπ. Σχολιάζοντας τη συνεργασία και την πρώτη εκδήλωση η Πρόεδρος του Δικτύου σημείωσε «O κόσμος μας έχει ήδη αλλάξει, έχει προχωρήσει σε μια νέα εποχή με διαφορετικά δεδομένα και οφείλουμε να παλέψουμε για την εδραίωση μιας νέας αντίληψης και μορφής ανάπτυξης, βασισμένης σε συλλογικές αξίες και αρχές, και σε ουσιαστική συνεργασία όλων των συμ-μετόχων. Για το σκοπό αυτό υπογράψαμε και παρουσιάζουμε σήμερα το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του ALBA που αποτελεί ένα από τα πιο έγκυρα business schools της χώρας και ξεκινάμε την υλοποίησή του δίνοντας προτεραιότητα στη συστηματική και άμεση ενημέρωση, τον ουσιαστικό διάλογο και την ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης σε θέματα ΕΚΕ».