Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (Hellenic Coaching Association / EMCC Greece) εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με σκοπό να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες executive coaching στις κοινωφελείς οργανώσεις και ομάδες που το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζει μέσω της πρωτοβουλίας «Social Dynamo».

Αναλυτικότερα, η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση, ενώ το executive coaching συνίσταται σε ατομικές συνεδρίες με επαγγελματίες γύρω από θέματα που αφορούν δεξιότητες διοίκησης, ηγεσίας, επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, με στόχο την ανάληψη δράσης εκ μέρους των υποστηριζόμενων για την επίτευξη των στόχων τους. Σημειώνεται ότι το HCA / EMCC Greece έχει αναπτύξει από το 2011 τη δράση «Solidarity Coaching», η οποία περιλαμβάνει την εθελοντική και δωρεάν παροχή συνεδριών coaching από τα μέλη του HCA σε στελέχη Μη Κυβερνητικών-Μη Κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς και ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, στο πλαίσιο του Social Dynamo, έχουν πραγματοποιηθεί 103 συναντήσεις με 11 οργανώσεις από 11 coaches του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching, ενώ ακόμα 15 ομάδες και οργανώσεις αναμένεται να υποστηριχθούν έως το τέλος της χρονιάς.