Τη συνεργασία τους για την υλοποίηση ενός προγράμματος υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί ή βιώνουν έμφυλη βία ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραίως και το Κέντρο Διοτίμα.

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες» προσφέρει υποστήριξη σε γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικού προφίλ και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα όσες βρίσκονται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση (άνεργες ή υπο-απασχολούμενες κ.ά.), ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα τους.

Η παροχή υποστήριξης περιλαμβάνει εξατομικευμένες υποστηρικτικές συνεδρίες ψυχο-εκπαιδευτικής επαγγελματικής συμβουλευτικής, αναβάθμιση προσόντων και απόκτηση (νέων) δεξιοτήτων και προετοιμασία για την αναζήτηση και την εξεύρεση μιας θέσης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια του πρώτου κύκλου της δράσης του προγράμματος θα είναι εξάμηνη και από αυτό θα επωφεληθούν 25 γυναίκες.