Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν η Treasure Lab και η Thenamaris, με σκοπό οι εργαζόμενοι της τελευταίας να ανακαλύψουν τα μυστικά της επίλυσης των συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, έλαβαν χώρα, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, δύο workshops στα οποία τα στελέχη της Thenamaris είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να διαχειρίζονται μία συζήτηση που κλιμακώνεται σε σύγκρουση και να πετύχουν μία win win λύση, η οποία μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά και να διατηρήσει τις σχέσεις των ατόμων.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα δύο αυτά workshops βασίστηκαν σε πρακτικά εργαλεία, έτοιμα προς χρήση, αληθινά σενάρια από την ίδια την εταιρεία και αυτό-αξιολογήσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο την αυξημένη αυτογνωσία.