Στο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που οργανώνουν οι Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνία και Ειρήνη Ρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, συμμετείχε η Treasure Lab Ltd. με την Κρύστα Τζελέπη Μ.Α. PCC, solution focused coach, στο πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα παρείχε ένα συνδυασμό 2 mini workshops και 3 ατομικές συναντήσεις coaching. Απώτερος στόχος ήταν η ενίσχυση των προσωπικών στόχων & η υποστήριξη μέσω coaching. Σημαντικό να αναφερθεί πως η συνεργασία αυτή έχε αποσπάσει θετικά σχόλια.