Μία νέα συνεργασία ξεκίνησαν η UPS και η We4All. Συγκεκριμένα, η εν λόγω συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα τη φύτευση 1.000 δέντρων για την Αττική.

Επισημαίνεται ότι ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση, με τους εργαζόμενους της εταιρείας και τις οικογένειές τους να φυτεύουν, από κοινού με εθελοντές της We4All, τα πρώτα 200 δέντρα.