Το πρόγραµµα «Green Future» πραγματοποιεί η Βίκος, σε συνεργασία με την We4all, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται εκπαιδεύσεις σε δέκα νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία της Αττικής, με στόχο την καλλιέργεια «πράσινης» συνείδησης στις επόμενες γενιές.

Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε παιδιά 5 έως 11 ετών να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής φιλικό προς το περιβάλλον και να ενηµερωθούν αναλυτικά για την ανακύκλωση.

Κάθε εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση των παιδιών µέσα στην αίθουσα και µετέπειτα, δεντροφύτευση στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η συγκεκριμένη συνεργασία γίνεται στο πλαίσιο του προγράµµατος εταιρικής υπευθυνότητας «Ο Βοίκος της ζωής µας».