Στο παρελθόν υπήρχε η αντίληψή ότι το συναίσθημα όχι μονό δεν έχει θέση στον εργασιακό χώρο άλλα μπορεί όταν εμφανιστεί, να αποτελέσει και ένδειξη αδυναμίας. Mάλιστα, αυτή η αντίληψή ήταν πιο έντονη εάν οποιαδήποτε μορφή συναισθήματος εντοπίζονταν σε ηγετικές θέσεις οι οποίες έδιναν περισσότερη βαρύτητα στους αριθμούς. Pως, όμως, αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρονιά και ποία η σχέση της ηγεσίας με το συναίσθημα;

Είναι αρκετά εύκολο να περιορίσεις το συναίσθημα όταν εργάζεσαι μόνος σου, όμως αυτό δεν μπορεί να ισχύσει και στην περίπτωση της ομάδας όπου διαφορετικές προσωπικότητες ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Παράλληλα, είμαστε υπεύθυνοι για το impact που έχουμε στο περιβάλλον μας και όχι μόνο φέρουμε την ευθύνη, αλλά μπορούμε στοχευμένα πλέον να μεταδίδουμε αποκλειστικά και μόνο θετικά συναισθήματα. Αυτοί είναι και οι βασικοί λόγοι που η συναισθηματική νοημοσύνη έχει εισέλθει στους κύκλους της ηγεσίας ως έννοια, διεκδικώντας τη δική της θέση στα χαρακτηριστικά του σπουδαίου ηγέτη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη, ως ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οδηγούν την απόδοση της ηγεσίας, έγινε ευρέως γνωστή από τον Daniel Goleman. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συναισθηματικές δεξιότητες χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες:

  • Αυτογνωσία: Αφορά στην ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος τα συναισθήματά του μία συγκεκριμένη στιγμή και να τα χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, σχετίζεται με την ικανότητα να γνωρίζει τα δυνατά του σημεία αλλά και τις αδυναμίες του, καθώς επίσης και τις αξίες του.
  • Αυτοέλεγχος: Η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του ώστε να μην παρεμβαίνουν αποτρεπτικά κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων-δεσμεύσεων που ο ίδιος έχει. Αρκετοί είναι μάλιστα οι ψυχολόγοι που συνηγορούν στα θετικά αποτελέσματα του αυτοελέγχου ο οποίος απελευθερώνει το άτομο από τη «φυλακή» που δημιουργούν συχνά τα συναισθήματά του όπως ο θυμός.
  • Παρακίνηση: Η τάση του ατόμου που κατεθύνει και συμβάλλει στην ολοκλήρωση των στόχων του. Η ικανότητα αυτή βοηθά στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην εξέλιξη του ανθρώπου καθώς άτομα με υψηλά επίπεδα παρακίνησης αντιλαμβάνονται τα λάθη τους ως πεδία βελτίωσης.
  • Ενσυναίσθηση: Ο όρος αναφέρεται στην ικανότητα να έχει κάποιος επίγνωση των συναισθημάτων όσων βρίσκονται στο περιβάλλον του και να μπορεί να τα λαμβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Κοινωνικές δεξιότητες: Σχετίζονται με το πόσο καλά ένα άτομο χειρίζεται τα συναισθήματά του στις διαπροσωπικές σχέσεις του και εν συνεχεία, πόσο εύκολα τις αναπτύσσει.

Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι δεν εργάζονται για την εταιρεία τους αλλά για τον εργοδότη ή τον manager τους. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις που αναπτύσσονται με την ηγεσία είναι κρίσιμης σημασίας για την εταιρική επιτυχία. Η συναισθηματική νοημοσύνη κατέχει ουσιαστικό ρόλο, καθώς μόνο αν καταφέρουμε να συντονιστούμε με τα δικά μας συναισθήματα είμαστε σε θέση να τα αναγνωρίσουμε στον περίγυρό μας και να τα επηρεάσουμε, οδηγώντας σε συγκεκριμένες συμπεριφορές προς την εκπλήρωση του εκάστοτε στόχου.