Η ευημερία είναι διαδικασία σε εξέλιξη. Επηρεάζει συνολικά την ποιότητα της ζωής μας, όχι μεμονωμένους τομείς. Εκφράζει ό,τι πάει καλά, μας δίνει την αίσθηση αυτονομίας και ασφάλειας να διαχειριστούμε την αλλαγή.

Παράλληλα, μας καλεί να κάνουμε ενδο-σκόπηση, να αναρωτηθούμε: «Έχει η ζωή μου νόημα και σκοπό;», «Έχω καταφέρει όσα επιθυμώ;», «Απολαμβάνω όσα βιώνω;», «Εκφράζω τις αξίες μου με τη συμπεριφορά μου;», «Αξιοποιώ τις δυνατότητές μου;». Το βιβλίο αποτελεί πρόκληση, και πρόσκληση, να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις, παρουσιάζοντας τους παράγοντες που μας επηρεάζουν: κατανόηση ανθρώπων και καταστάσεων, ουσιαστικοί στόχοι, εργασία που μας γεμίζει, δέσμευση σε αληθινές σχέσεις. Μας αφορά η ευημερία στην εργασία μας; Ολοκληρωτικά. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, άλλοι στην εργασία και άλλοι στην προσωπική ζωή. Είμαστε οι ίδιοι, οι δύο όψεις ενός μόνο εαυτού. Δεύτερον, γιατί εκτός από τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, οι επιχειρήσεις αναζητούν υποψήφιους με εργασιακή ηθική, θετική στάση, συναισθηματική νοημοσύνη, αποτελεσματικότητα, ομαδικότητα.

Χρειάζονται ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν και το υποστηρίζουν. Αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου: να κάνει προτάσεις, και όχι να δώσει λύσεις, για μία ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική πορεία. Τα κεφάλαια του βιβλίου πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα. Αναζητάμε νόημα προκειμένου να κατανοήσουμε γεγονότα και καταστάσεις, να κάνουμε την υπέρβαση του ατομικού συμφέροντος μέσα από κοινωνικές δράσεις, να βιώσουμε αυτοεκπλήρωση σε καλά συλλογικά έργα. Θέτουμε στόχους σε έναν τομέα της ζωής μας που επηρεάζουν όλους τους άλλους. Οι στόχοι συμβάλλουν στην ευημερία εάν εναρμονίζονται με τις αξίες μας, καλύπτουν προσωπικές ανάγκες, ταιριάζουν με τα δυνατά μας σημεία, παράγουν εμπειρίες.

Η ενσυνειδητότητα αποτελεί κάλεσμα να ζήσουμε στο «τώρα». Το παρελθόν έχει διαμορφώσει την ταυτότητά μας, ενώ το μέλλον μας δίνει ελπίδα και αισιοδοξία. Δεν υπάρχουν όμως πια. Τελικά, το μόνο που έχουμε είναι το «τώρα» και πρέπει να είμαστε «παρόντες» για να απολαύσουμε τη στιγμή, να εκπληρώσουμε όνειρα, να αξιοποιήσουμε δυνατότητες. Ο χρόνος με την οικογένεια ή τους φίλους μας είναι πολύτιμος για να τον «δανείζουμε» στη σκέψη της αυριανής σύσκεψης. Θετικά συναισθήματα, όπως χαρά, ενδιαφέρον, πληρότητα, δεν είναι συνήθως έντονα. Δημιουργούνται στα καθημερινά μικρά γεγονότα, που συνήθως περνούν απαρατήρητα. Όμως, αυτά μας παρέχουν συναισθηματικούς πόρους προκειμένου να διαχειριστούμε εποικοδομητικά τις προκλήσεις και το άγχος, να λειτουργήσουμε παραγωγικά υπό πίεση, να συνεργαστούμε δημιουργικά.

Το ανθρώπινο περιβάλλον μας είναι καθοριστικό. Δεν είμαστε αυτάρκεις. Δημιουργούμε σχέσεις για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη του «ανήκειν». Αναζητάμε συναισθηματικές δεσμεύσεις, φιλικές συμμαχίες, επαγγελματικές συνεργασίες. Ο ένας καταφέρνει λιγότερα από ότι οι δύο, ή οι πολλοί, μαζί. Οι συνάδελφοι συμπληρώνουν, υποστηρίζουν, συνθέτουν ένα δίκτυο ευκαιριών εξέλιξης και ανέλιξης. Τελικά, είναι η ευημερία το θετικό αποτέλεσμα που αναζητάμε ή η αιτία για τα θετικά αποτελέσματα στους επιμέρους τομείς της ζωής μας;