Στο πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης του Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος των Εργαζομένων της στην Ελλάδα, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., σε συνεργασία με την INTERAMERICAN, υπεύθυνη για την επένδυση μέρους των ασφαλιστικών αποθεμάτων της S&B, προχώρησε στη δημιουργία του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 57/16.6.2010) με διαχειριστή την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προγράμματος που προσφέρει η S&B στους εργαζομένους της στην Ελλάδα, έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε επιλεγμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, με την αξιοπιστία, την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ALPHA TRUST.

Η συνολική λύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που προσφέρει η S&B στους εργαζομένους της, σε συνεργασία με την INTERAMERICAN, μέρος του οποίου συνιστά το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι εναρμονισμένη με τα πλέον σύγχρονα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που λειτουργούν στο εξωτερικό και ενισχύει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού, που η εταιρεία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες διεθνώς όπου κυρίως δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται.