Μέσα σε έξι μήνες θα βγαίνουν πλέον οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο στο οποίο ορίζεται ρητά πως η πράξη κανονισμού της σύνταξης των υπαλλήλων ή των στρατιωτικών εκδίδεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Προστίθεται δε, ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης η προθεσμία φθάνει τους επτά μήνες. Θα πρέπει να τονιστεί πως σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι περιμένουν ακόμη και ένα χρόνο για να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξης, ενώ σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η αναμονή φθάνει ακόμη και τους 18 μήνες
 
Όπως τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με τις διατάξεις αυτές καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων.