Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, συστάθηκε σε σώμα και συνεδρίασε για πρώτη φορά, το Advisory Board του CEO Clubs Greece, το οποίο συγκροτείται από στελέχη τα οποία ηγούνται εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Μέλη του είναι η Χριστίνα Αλεβίζου, Country Manager της TNT, ο Χρήστος Καρτάλης, Regional Manager της PharmaSwiss, ο Μιχάλης Οικονομάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Nutriart, ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος της Stirixis, ο Γιώργος Στάσης, Αντιπρόεδρος και Managing Director της Enel Green Power Hellas, ο Γιάννης Κώτης, Αντιπρόεδρος του CEO Clubs και ο Σωτήρης Χατζηδάκης, Γενικός Διευθυντής του CEO Clubs. Πρόεδρος του Advisory Board ανέλαβε η Πρόεδρος & Ιδρύτρια του Club στην Ελλάδα, Γεωργία Καρτσάνη.

Σκοπός του Advisory Board, το οποίο θα συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, είναι να αποτελέσει μια πηγή εμπειρίας, νέων ιδεών και προτάσεων καθώς και να αποτελέσει ένα πεδίο ανταλλαγής ερεθισμάτων και θέσπισης στρατηγικών που θα οδηγήσουν το Club στην επίτευξη των υψηλότατων μελλοντικών του στόχων.

Σύμφωνα με την Γ. Καρτσάνη «το Advisory Board αντικατοπτρίζει απόλυτα το προφίλ των ηγετών στους οποίους στοχεύει το CEO Clubs International καθώς και το ύψος των στόχων που έχουμε θέσει».