Με αφορμή την πρόσφατη διάκριση της AstraZeneca στο πλαίσιο του 12ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, το HR Professional συνάντησε τη Γιολάντα Κουρασμενάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Επικοινωνίας και συζήτησε μαζί της για την πρωτοβουλία που οδήγησε στο βραβείο.

<‘Σελίδα 1: Η φιλοσοφία και το όραμα της AstraZeneca Ελλάδος σχτικά με το ανθρώπινο δυναμικό και η ανάγκη γαι την αναπροσαρμογή του συστήματος διοίκησης, απόδοσης, παροχών και αμοιβών’>
HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για την AstraZeneca.

Γιολάντα Κουρασμενάκη: Η AstraZeneca Ελλάδος ανήκει στο διεθνή φαρμακευτικό όμιλο AstraZeneca. Ο όμιλος AstraZeneca προέκυψε μετά τη συγχώνευση της σουηδικής εταιρείας Astra και της βρετανικής Zeneca το 1999. Επικεντρωνόμαστε σε 5 θεραπευτικές κατηγορίες: στο κεντρικό νευρικό σύστημα, την ογκολογία, τις καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και γαστρεντερολογικές παθήσεις. Επενδύουμε καθημερινά περισσότερα από 16 εκατομμύρια δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών. Το 2007, εξαγοράσαμε την εταιρεία βιοτεχνολογίας – MedImmune.

Στην Ελλάδα, κατέχουμε την τέταρτη θέση και ο ρυθμός ανάπτυξής μας είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των 10 μεγαλυτέρων εταιρειών του κλάδου (πηγή: IMS). Σήμερα, απασχολούμε 400 εργαζομένους και το 2008 οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 254 εκατ. με μερίδιο αγοράς 5,6%. Λειτουργώντας με γνώμονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη στήριξη των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, η AstraZeneca έχει αναπτύξει πρωτοποριακά προγράμματα που βασίζονται σε μία ολιστική αντιμετώπιση της κοινωνικής ευθύνης, διατηρώντας μια μακρόπνοη προσέγγιση για την παραγωγή ουσιαστικού κοινωνικού έργου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης της δέσμευσης της AstraZeneca είναι τα δύο προγράμματα, για το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο (Νταού Πεντέλης) και το Ειδικό Σχολείο Μυτιλήνης τα οποία λειτουργούν για πάνω από 15 χρόνια -περίοδος που η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελούσε για πολλούς ακόμα όραμα. Ο τομέας προστασίας του περιβάλλοντος καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση στο πρόγραμμα ΕΚΕ της εταιρείας και υπό αυτό το πρίσμα έχουν υλοποιηθεί σύνθετες δράσεις. Οι πλέον πρόσφατες αφορούν στην ανάπτυξη προγράμματος δενδροφύτευσης 20.000 ριζών ελιάς στην πυρόπληκτη περιοχή  της Ζαχάρως Ηλείας με τη συμμετοχή και αρωγή των εργαζομένων της εταιρείας.

HR Professional: Ποια είναι η φιλοσοφία σας και ποιο το όραμά σας σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό;

Γιολάντα Κουρασμενάκη: Πηγή έμπνευσης για όλα όσα σχεδιάζουμε και για όλα όσα πράττουμε είναι οι άνθρωποί μας. Έργο και στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία της στρατηγικής εκείνης που διασφαλίζει την επιχειρηματική επιτυχία. Αυτό που προσπαθούμε καθημερινά είναι να είμαστε μία υψηλού επιπέδου Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που παρέχει τις πρακτικές και τα εργαλεία εκείνα που κάνουν την AstraZeneca εργοδότη επιλογής.

HR Professional: Πώς προέκυψε η ανάγκη για την αναπροσαρμογή του συστήματος διοίκησης απόδοσης, παροχών και αμοιβών που σας χάρισε και το βραβείο;

Γιολάντα Κουρασμενάκη: Θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας το πλαίσιο της φαρμακευτικής αγοράς. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζει πολύ τις στρατηγικές και προτεραιότητες μιας εταιρείας. Η φαρμακευτική αγορά τα τελευταία 3 με 4 χρόνια βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση της παραγωγικότητας R&D παρά τις αυξημένες δαπάνες. Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός καίριων προϊόντων αναμένεται να χάσει την αποκλειστικότητα έως το 2011.

Παράλληλα, έχει γίνει αισθητή η αύξηση του μεριδίου αντιγράφων με τη λήξη των πατέντων αλλά και εξαφάνιση του μοντέλου blockbuster. Επιπλέον ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρατηρείται κορεσμός στο εμπορικό μοντέλο υψηλού κόστους ενώ την ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις αναζητούν μεθόδους για να μειώσουν τις δαπάνες της δημόσιας υγείας. Αυτά και άλλα έχουν αναγκάσει τη φαρμακοβιομηχανία να αντιδράσει με διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να επιβιώσει στο μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η AstraZeneca έχει ξεκινήσει να αλλάζει, επιθυμώντας να προσαρμοστεί στις παγκόσμιες προκλήσεις με στόχο να κατέχει μια ηγετική θέση.

Συνεπώς, η αναπροσαρμογή του συστήματος διοίκησης απόδοσης παροχών και αποδοχών (performance & reward management), προέκυψε από την ανάγκη δημιουργίας νέας κουλτούρας «Υψηλής Απόδοσης» (Performance Driven Culture). Μια κουλτούρα που αξιολογεί και ανταμείβει  τους ανθρώπους της σύμφωνα με το «τι» αλλά και το «πώς» επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η αλλαγή κουλτούρας από την εταιρεία και πώς διαχειρίζετε η εταιρεία την σημερινή κατάσταση όπου κατακλυζόμαστε από πληροφορίες και ειδήσεις’>
HR Professional: Μπορείτε να μας δώστε κάποιο παράδειγμα από τις πρωτοβουλίες που πήρατε;

Γιολάντα Κουρασμενάκη: Οι προϊστάμενοι τμημάτων αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και των εργαζομένων. Στο πλαίσιο των αλλαγών και τη δημιουργία της νέας κουλτούρας, ο δικός τους ρόλος ήταν καθοριστικός, καθώς θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως φορείς της αλλαγής. Συνεπώς, επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα από σεμινάρια αλλά και νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και προϊστάμενων, όπως το  Managers’ Forum, μια ημερίδα-θεσμός, στην οποία οι προϊστάμενοι και η Διοικητική Ομάδα της AstraZeneca συζητούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ενώ υπάρχει συνεχής ανταλλαγή απόψεων πάνω στο «σήμερα» και το «αύριο» της εταιρείας μας.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχύσουμε το «πώς» εξασφαλίζουμε την καθημερινή μας εργασία, εισάγαμε τις έννοιες των επαγγελματικών και ηγετικών δεξιοτήτων στον οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους της AstraZeneca Ελλάδος ενώ οι ηγετικές δεξιότητες είναι ίδιες για όλη την AstraZeneca σε παγκόσμια κλίμακα.

HR Professional: Στην πράξη πώς δέχτηκαν οι εργαζόμενοι τη ανάγκη αλλαγής κουλτούρας;

Γιολάντα Κουρασμενάκη: Η αλλαγή ποτέ δεν είναι εύκολη. Πόσο δε μάλλον όταν επιλέγουμε να προχωρήσουμε σε αυτή όταν τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι θετικά και με ανοδική τάση. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε επενδύσει σημαντικά στην επικοινωνία του γιατί η αλλαγή είναι σημαντική έτσι ώστε η AstraZeneca να ανταποκριθεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στις προκλήσεις της αγοράς. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και τα εργαλεία καταρτίζουν τους εργαζόμενούς μας, ώστε να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Για παράδειγμα, το νέο σύστημα bonus, το οποίο λανσάραμε είναι πιο επιθετικό και ανταμείβει τον καθένα βάσει της ατομικής του απόδοσης. Άρα, δεν αμείβονται όλοι λίγο-πολύ το ίδιο. Αυτό, οι εργαζόμενοί μας το βλέπουν θετικά αλλά, παράλληλα, αντιλαμβάνονται ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Επίσης, μέσα στο 2008 κάναμε 26 εσωτερικές προαγωγές μέσα από τη νέα διαδικασία που αναπτύξαμε, η οποία είναι γνωστή σε όλους με ξεκάθαρα κριτήρια και εργαλεία αξιολόγησης.

HR Professional: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κατακλυζόμαστε από πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με την ύφεση. Πώς διαχειρίζεστε αυτή την κατάσταση σε σχέση με την υποστήριξη του έμψυχου δυναμικού;

Γιολάντα Κουρασμενάκη: Σε εποχές αλλαγών ή οποιασδήποτε κρίσης, αυτό που είναι σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη, ισχυρή ηγεσία και ανοιχτή επικοινωνία. Αυτοί οι τρεις άξονες αποτελούν και προτεραιότητα δική μας, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλες τις αλλαγές, ο κόσμος μας αντιλαμβάνεται ότι είμαστε μια υγιής εταιρεία που χτίζει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για να σας δώσω ένα στοιχείο, πριν 3 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε μια σειρά από αλλαγές, είχαμε θέσει ως στόχο να παραμείνουμε τέταρτοι αλλά να αναπτυσσόμαστε πιο γρήγορα από το μέσο όρο των 10 κορυφαίων εταιρειών του κλάδου. Αυτό σήμερα το έχουμε καταφέρει και είμαστε περήφανοι.

Τέλος, σε πρόσφατη έρευνα γνώμης εργαζόμενων (Employee Opinion Survey) ο δείκτης δέσμευσης (Engagement Level) ήταν 80%. Στόχος είναι να διατηρήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο δέσμευσης.
<‘here’>