Οι ενδείξεις ότι τα γραφεία ανοιχτού τύπου έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του εργατικού δυναμικού αυξάνονται διαρκώς.

Πρόσφατη έρευνα Αυστραλών επιστημόνων από το Queensland University, που μελέτησε μεγάλο δείγμα εργαζομένων από πολλές χώρες του κόσμου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι χώροι επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα και δημιουργούν στρες.

Το 90% του δείγματος έχει αρνητική στάση απέναντι στη δουλειά σε γραφεία ανοιχτού τύπου. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι εργασιακοί χώροι συνδέονται με υψηλά επίπεδα στρες, συγκρούσεων, αποχωρήσεων, αύξηση της μετάδοσης των ιώσεων ακόμα και υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η φασαρία στα ανοιχτά γραφεία δημιουργεί προβλήματα στη συγκέντρωση των υπαλλήλων και το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια. Με λίγα λόγια, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κρίνεται καταλληλότερη για τους χώρους εργασίας.

Δυστυχώς, όμως, η κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων μπορεί να αποδειχτεί έως και 20% λιγότερο δαπανηρή.

Πηγή: www.news.com.au