Κανονικά, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου, θα γίνει η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων από τους εργοδότες, αλλά αφενός ο υπολογισμός του θα γίνει με δύο τρόπους και αφετέρου θα καταβληθεί σε δύο δόσεις για όσους ήταν σε αναστολή ή θα μπουν τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, στις 15 Δεκεμβρίου, το κράτος θα καταβάλει τη μία δόση με το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας, έχοντας ως βάση υπολογισμού το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ ανά μήνα και την αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για τον Νοέμβριο. Τη δεύτερη δόση θα καταβάλει ο εργοδότης μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, βάσει του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό, ενώ η χρονική περίοδος υπολογισμού αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.