Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ιού, εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση η από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία προβλέπει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή και τη διάδοση του «Κορωνοϊού», μεταξύ των οποίων είναι η υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, η υγειονομική παρακολούθηση και ο εμβολιασμός.

Τα μέτρα αυτά επηρεάζουν άμεσα και τους εργαζομένους. Έτσι, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της δικηγορικής εταιρείας Γιάννης Καρούζος και Συνεργάτες, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απέχει αυτοβούλως από τα καθήκοντά του, χωρίς να έχει διαγνωστεί ως φορέας της νόσου, τότε η απουσία του θεωρείται αδικαιολόγητη.

Ωστόσο, αν ένας εργαζόμενος πράγματι προσβληθεί από τον συγκεκριμένο ιό και διαγνωστεί με αυτόν, επιτρέπεται ο εργοδότης να ζητήσει τη μη προσέλευση του στην εργασία, με τον μισθωτό να μπορεί να παραμένει στην οικία του και να λαμβάνει τον μισθό που αντιστοιχεί στις ημέρες απουσίας του.

Επίσης, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είχε μεν διαγνωστεί με την νόσο, υπάρχουν, όμως, αυξημένες πιθανότητες να είναι φορέας, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ζητήσει από το μισθωτό να μην προσέλθει στην εργασία του, καταβάλλοντάς του, ωστόσο, τον μισθό του.

Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας προκειμένου να προστατέψει τους εργαζόμενους του, χορηγώντας τα απαραίτητα και αναγκαία μέσα προσωπικής καθαριότητας, καθώς και του περιβάλλοντος εργασίας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απέχουν από την εργασία τους δια επισχέσεως, εφόσον ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι έγκυες εργαζόμενες θα πρέπει να απομακρύνονται προληπτικά από την εργασία τους, εφόσον υπάρχουν κρούσματα του συγκεκριμένου ιού, ενώ οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη, δεν θέτουν ζητήματα προσβολής της προσωπικότητας των εργαζομένων και δυσμενών διακρίσεων, καθώς κατατείνουν στην εξασφάλιση του γενικότερου συμφέροντος.