Το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων της Βρετανίας παρουσίασε έρευνα με τα πιο επικερδή επαγγέλματα σε 20 χρόνια, των οποίων το αντικείμενο δεν υπάρχει ακόμα αλλά βασίζονται σε πιθανά σενάρια για τις ανάγκες και τη ζήτηση του μέλλοντος.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, μερικά από τα επαγγέλματα θα είναι τα εξής: Σύμβουλος υγείας για ηλικιωμένους, με δεδομένο ότι ο γηραιότερος πληθυσμός αυξάνεται, Απτικός Προγραμματιστής ο οποίος θα ασχολείται με την τεχνολογία σε συνδυασμό με την επιστήμη της αφής, Ψηφιακός Αρχιτέκτονας που θα σχεδιάζει εικονικές κατασκευές για να τις χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Άλλο ένα επάγγελμα θα είναι ο Κατασκευαστής μελών σώματος ο οποίος στο ίδιο πλαίσιο με την τελειοποίηση της προσθετικής χειρουργικής, θα δημιουργούνται μέλη για αθλητές και στρατιώτες όπως επίσης και ο Χρηματιστής χρόνου που αντί για χρήματα, θα διαχειρίζεται το χρόνο του πελάτη του.