Το CSR Europe, εθνικός εταίρος του οποίου είναι το CSR Hellas, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, ως ένα από τα 28 συνολικά μέλη της πολύ-συμμετοχικής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών (multi-stakeholder platform) για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Στην πλατφόρμα συμμετέχουν επίσης ΜΚΟ, ερευνητικά ινστιτούτα, συνδικάτα και επιχειρήσεις, ενώ την Προεδρία της αναλαμβάνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans. Έργο των μελών της πλατφόρμας θα είναι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εφαρμογή των SDGs σε επίπεδο ΕΕ, η υποστήριξη και παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με εκδηλώσεις της Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η υποστήριξη στη διαδικασία δημιουργίας ενός Ετήσιου Βραβείου Βιωσιμότητας.