Η AMNIS learning & growth διοργανώνει παρουσίαση για το πρόγραμμα Six Thinking Hats®, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 15.00-17.00, στο The Met Hotel στην Θεσσαλονίκη.

Τα «Six Thinking Hats®» ή «Έξι Καπέλα της Σκέψης» είναι η συστηματική μέθοδος σκέψης της de Bono Thinking Systems και αποτελείται από πρακτικά και εύκολα εφαρμόσιμα εργαλεία, ικανά να βοηθήσουν τα στελέχη των εταιρειών να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι δωρεάν.