Οι εργαζόμενοι της Μ. Βρετανίας εργάζονται έως και δύο ώρες επιπλέον μετά την αποχώρησή τους από το γραφείο, γεγονός που οφείλεται στην κατοχή smartphones, αποκαλύπτει σχετική έρευνα.

Τα δύο τρίτα (64%) των 2.010 εργαζομένων σε γραφείο, που συμμετείχαν στην έρευνα του Chartered Society of Physiotherapy (CSP) δήλωσαν ότι εξακολουθούν να εργάζονται μετά το πέρας της εργασίας τους από τα «έξυπνα» τηλέφωνα ή άλλες παρόμοιες συσκευές.

Στους βασικούς λόγους που ωθούν τους εργαζομένους στην έξτρα εργασία συγκαταλέγονται η ανάγκη για μείωση της πίεσης της εργάσιμης ημέρας (35%) και ο μεγάλος όγκος εργασίας (33%). Περισσότεροι από τους μισούς που έχουν να διαχειριστούν μεγαλύτερο όγκος εργασίας (53%) δήλωσαν ότι αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια και μόνο ένα 8% ανέφερε ότι ο εργοδότης κάνει οτιδήποτε για να αντιμετωπιστεί το θέμα.

Ωστόσο, το CSP προειδοποίησε ότι η στάση του σώματος κατά τη χρήση smartphones και άλλων συσκευών μπορεί να οδηγήσει αρκετούς χρήστες σε προβλήματα που αφορούν τον αυχένα και τη μέση.