Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25058/29.03.2024 απόφασης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1η Απριλίου 2024, αυξήθηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο και καθορίστηκε, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες απασχολούμενους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, ισχύουν τα εξής: α. Για τους υπαλλήλους ο νέος μικτός κατώτατος μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (€830,00). β. Για τους εργατοτεχνίτες το νέο μικτό κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (€37,07).

Η νέα αυτή αύξηση κατά 6,41% έρχεται να προστεθεί στην δοθείσα από 1η Απριλίου 2023, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια αύξηση κατά 50 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και τα οποία συνεχίζουν να συμπληρώνονται από την 1η Ιανουαρίου του 2024, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30%. Συνεπώς, ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 249 ευρώ υψηλότερος (830 ευρώ + 30%). Με άλλα λόγια, ο κατώτατος μισθός σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται στα 1079 ευρώ συν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Ειδικότερα, για μισθωτούς με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια ο μικτός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται στα 913 ευρώ, από 6 έως 9 χρόνια στα 996 ευρώ, και για μισθωτούς με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών ο μισθός διαμορφώνεται στα 1079 ευρώ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει σε αύξηση και το επίδομα ανεργίας, καθώς αναπροσαρμόζεται στα 20,39 ευρώ το ημερήσιο επίδομα και 509,75 ευρώ το μηνιαίο. Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α.

Ταυτόχρονα, η αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου αυξάνει και το πλαφόν της αποζημίωσης απόλυσης για υψηλόμισθους εργαζομένους, αφού πλέον ο μηνιαίος μικτός μισθός βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης, εφόσον οι εργοδότες κάνουν χρήση του πλαφόν για τον υπολογισμό της, θα ανέρχεται σε 8.896,8 ευρώ. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυξάνονται τα μισθολογικά κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος τεκμαίρεται ότι είναι διευθύνων υπάλληλος, αφού βάσει της Υπουργικής Απόφασης τεκμαίρεται ως διευθύνων υπάλληλος, μεταξύ άλλων, εκείνος που αμείβεται με αποδοχές τουλάχιστον εξαπλάσιες του κατωτάτου μισθού.