Μία νέα έρευνα στη Σουηδία αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν μωρό αν κάποιες γυναίκες στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον γέννησαν πρόσφατα.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η επίδραση της «έκθεσης» σε γεννητούρια αυξάνει την πιθανότητα να θέλουν και οι υπόλοιπες γυναίκες να ζήσουν τη μητρότητα. Το μέγιστο ποσοστό επιρροής (9%) εμφανίζεται στους επόμενους 13-24 μήνες ενώ με την πάροδο του χρόνου εξαφανίζεται.

Ωστόσο, το ποσοστό που επηρεάζεται η κάθε γυναίκα έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της, το αν βρίσκει κοινά στοιχεία στη νοοτροπία με τη νέα μαμά και αν οι γυναίκες που άθελά τους γίνονται πρότυπα έχουν το ίδιο ή ανώτερο μορφωτικό επίπεδο από τις υποψήφιες μητέρες. Από την άλλη πλευρά οι άνδρες τείνουν να μένουν ανεπηρέαστοι από τη γονιμότητα των ανδρών και γυναικών συναδέλφων.