Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΕΔ τονίζει την εκτίμησή του ότι οι δράσεις που ανέλαβε ο Οργανισμός από τις αρχές του 2012 έως σήμερα, είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάσχεση της αύξησης τού ρυθμού της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5%.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, «από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.000.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε 59 επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ». Παράλληλα, στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων, εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 2 δισ. ευρώ.

Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), ο ΟΑΕΔ αναφέρει ότι σε σύνολο 848 εκατ. ευρώ που έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), για προγράμματα απασχόλησης ανέργων, έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 874,94 εκατ. ευρώ (ενεργοποίηση εκχώρησης κατά 100%), για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 546,40 εκατ. ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες περίπου 361,06 εκατ. ευρώ με ποσοστό απορρόφησης 43%.

Ακόμη, εντός του επόμενου διαστήματος έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 35.000 ανέργων, για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Ο.Τ.Α., Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, βάσει ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.